Předprodej vstupenek na divadelní představení a jiné určené akce

Pokud nebude uvedeno jinak, prodej vstupenek bude zahájen on-line na webových stránkách http://www.kino.mestodobruska.cz/ v 16:00 hod. první neděli v měsíci, kdy bude představení uskutečněno. Prostřednictvím on-line prodeje bude možné zakoupit nebo rezervovat max. 8 vstupenek. Rezervace vstupenek bude možná na 3 dny, přičemž 3 dny před představením budou uvolněny zpět do prodeje veškeré nevyzvednuté rezervace a už nebude možné provádět rezervace.

Přímý prodej vstupenek bude probíhat v provozních hodinách informačního centra a Společenského centra – Kina 70.

Před každým představením bude s dostatečným předstihem prostřednictvím městských informačních médií upřesněno datum zahájení prodeje vstupenek.

 

Divadelní jaro 2024