Výstava: LODĚ, LOĎKY, LODIČKY

Od 28. listopadu 2022 do 2. ledna 2023 malý sál Společenského centra - Kina 70

OBRAZY REGIONÁLNÍHO MALÍŘE PEPY KEJVALA: LODĚ, LOĎKY, LODIČKY

Výstava  otevřena v provozní době Společenského centra – Kina 70 a na požádání.