Ceník služeb

  nekomerční akce komerční akce pozn.
Velký sál + jeviště (celkem 323 m2)      
pronájem na kaci do 4 hodin provozu 3 000 Kč 5 500 Kč vč.DPH
každá další započatá hodina 600 Kč 1 200 Kč vč.DPH

+ 5 % z tržby (počet diváků krát vstupné) při výši vstupného od 100 Kč
+ 5 % z tržby (počet diváků krát vstupné) při zajištění předprodeje přes on-line prodejní systém kina

       
Malý sál (celkem 119 m2)      
pronájem na akci za každou započatou hodinu 250 Kč 450 Kč vč.DPH
       
Klubovna v přízemí + sociální zařízení (celkem 51 m2)   
pronájem na akci do 4 hodin provozu 350 Kč 750 Kč vč.DPH
každá další započatá hodina 100 Kč 100 Kč vč.DPH
       
Malá šatna + sociální zařízení (celkem 20 m2)   
pronájem na akci do 4 hodin provozu 200 Kč   350 Kč vč.DPH
každá další započatá hodina  100 Kč 100 Kč  vč.DPH
       
Pronájem techniky s proškolenou obsluhou v malém nebo velkém sále   
(za každou započatou hodinu)  300 Kč  350 Kč  vč.DPH 
       
Pronájem techniky v malém sále      
(za každou započatou hodinu) 150 Kč  150 Kč  vč.DPH 
       

Šatna - odložený svršek na vydanou známku (v rámci pronájmu prostor)


10 Kč 

10 Kč 

vč.DPH 
Šatna - zavazadlo (v rámci pronájmu prostor) 10 Kč  10 Kč  vč.DPH 
pozn. Při odložení věcí do šatny v rámci kulturních akcí (divadlo, kino, výstava apod.) jsou výše uvedené ceny konečné.
pozn. Schůze politických stran a sdružení budou účtovány v režimu komerčních akcí.  
       
Umístění reklamy na plakátech kina jednotka  cena  pozn. 
velikost inzerátu 80 x 100 mm 1 rok 5 000 Kč  vč.DPH 
velikost inzerátu 50 x 245 mm  1 rok 6 000 Kč  vč.DPH 
velikost inzerátu 55 x 122 mm  1 rok 5 000 Kč  vč.DPH 
velikost inzerátu 100 x 160 mm  1 rok 10 000 Kč  vč.DPH 
pozn. Doba umístění reklamy může být i kratší než 1 rok, pak bude účtována poměrná část za dané období.    

Tento ceník schválený Radou města Dobrušky dne 12.12.2022 je platný od 01.01.2023.